Organisatie

De vereniging draagt de naam: Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland Colzaco U.A.

Het bestuur vergadert tien keer per jaar en twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter: vacant 

Secretaris: Antoon Kleverkamp

Penningmeester: Bennie Kappert

Bestuursleden: Henk Bronsvoort, Fritz Lammers, Harry Berendsen, Rik Leijzer