Organisatie

Posted by .

ORGANISATIE

De vereniging draagt de naam: Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland Colzaco U.A. Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar en één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen: 

Voorzitter:
Erik Schieven 
Secretaris:
Hans Jolink   
Penningmeester:   
Bennie Kappert 
Bestuursleden:
Harrie Berendsen, Herbert Hofmeijer en Martijn Verbakel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.