Organisatie

Posted by .

ORGANISATIE

De vereniging draagt de naam: Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland Colzaco U.A. Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar en één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen: 

Voorzitter / Secretaris:
Erik Schieven  
Penningmeester:   
Bennie Kappert 
Bestuursleden:
Fritz Lammers, Harry Berendsen, Rik Leijzer, Herbert Hofmeijer

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.