Organisatie

De vereniging draagt de naam: Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland Colzaco U.A.

Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar en één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter / Secretaris:Erik Schieven 

Penningmeester:    Bennie Kappert

Bestuursleden:,
Fritz Lammers, Harry Berendsen, Rik Leijzer