Colzaco

Posted by .

COLZACO

De vereniging Colzaco (voluit: Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland Colzaco U.A.) is in december 2006 opgericht. In 2004 werd in samenwerking met het Energiebureau Overijssel een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar koolzaadteelt in Oost- Nederland.Het rapport geeft een uitvoerige beschrijving van de regionale teelt, regionale verwerking en regionale afzet.

Conclusie 

In mei 2005 werd het eerste exemplaar van dit onderzoek aangeboden aan de gedeputeerde van Overijssel, de heer Piet Jansen, en Tweede Kamerlid Annie Schreijer-Pierik. De belangrijkste conclusie was dat een koolzaadketen in Oost Nederland haalbaar wordt geacht. In navolging op het haalbaarheidsonderzoek besloot een aantal boeren om een koolzaadvereniging op te richten. LTO Noord Projecten heeft ondersteuning verleend bij de oprichting van de koolzaadvereniging en begeleidde eveneens de ontwikkelingen in de startperiode van de vereniging.  

Projectplan 

Samen met LTO Noord Projecten en mede door financiële ondersteuning van provincie Overijssel en het Fonds Duurzame Ontwikkeling Land en Tuinbouw is het projectplan ‘Rendement uit Koolzaad’ opgesteld.

De eerste stap in de uitwerking van het plan was de oprichting van de Coöperatieve Koolzaadvereniging Colzaco UA  in december 2006.  Anno 2023 telt de vereniging ongeveer 120 leden.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.