Koolzaad historie

Posted by .

KOOLZAAD HISTORIE

Halverwege de twintigste eeuw werd in Nederland, met name in Groningen, maar liefst 30.000 hectare koolzaad (Brassica napus) verbouwd. 
De inpoldering van de Flevopolder maakte het gewas ook in die streek populair vanwege de positieve invloed van het koolzaad op de bodemstructuur.    

Fossiele brandstof 

Door het toenemende gebruik van fossiele brandstof verloor koolzaad bij veel ondernemers zijn plaats in het teeltplan. In 2000 werd er nog maar 852 ha koolzaad verbouwd! De hernieuwde belangstelling voor koolzaad wordt voor een groot deel veroorzaakt door de mogelijkheid om koolzaad te benutten voor biobrandstof en het gebruik van koolzaadolie in de keuken.

Anno 2024 

Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat in 2023 in Nederland ruim 1.700 hectare met koolzaad is geteeld.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.