Lid worden

Posted by .

Colzaco UA 

Colzaco richt zich voor haar leden op regionale teelt, verwerking en afzet van koolzaad uit Oost-Nederland.

Contributie 

Jaarlijks stelt de Algemene Ledenvergadering de contributie voor het volgende jaar vast. Het lidmaatschap voor 2023 bedraagt € 40,-  per jaar. Deze contributie wordt benut voor het in stand houden van de vereniging, en organiseren van ledenbijeenkomsten en het uitvoeren van activiteiten voor de leden om de missie van de vereniging te realiseren.

Informatie 

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Erik Schieven,  voorzitter van Colzaco UA, via telefoonnummer 06 – 51 64 04 73  of per e-mail op [email protected]  

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.