Teelt

Posted by .

DE TEELT VAN WINTER- EN ZOMERKOOLZAAD

In de teelt van koolzaad wordt onderscheid gemaakt tussen winter- en zomerkoolzaad. In Nederland kiezen de meeste telers voor het verbouwen van winterkoolzaad vanwege de hogere opbrengsten.

bekijk hier een overzicht van de teelt van winterkoolzaad klik hier

winterkoolzaad

 • Zaaien tussen half augustus en half september.
 • Het oogsten van winterkoolzaad gebeurt in juli van het volgende jaar.
 • Gewenste zaaidichtheid voor lijnsoorten is 60 zaden per m², voor hybridesoorten is dit 50 zaden per m².
 • Opbrengstpotentieel is 5 ton per hectare.
 • In de korte winterdagen bouwt de plant aan zijn vegetatieve ontwikkeling, ofwel de wortelgroei.
 • De winterbegroeiing helpt bodemerosie te voorkomen.
 • De bloeiperiode loopt ongeveer van half april tot half mei.

zomerkoolzaad

 • Zaaien tussen half maart en half april.
 • Oogsten in augustus/september.
 • Vanwege de geringere gewasontwikkeling is de gewenste zaaidichtheid met 100 zaden per m² hoger dan bij winterkoolzaad.
 • Opbrengstpotentieel is 3 ton per hectare.
 • De teeltkosten van zomerkoolzaad zijn lager dan van winterkoolzaad.
 • Het toedienen van dierlijke mest is mogelijk.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.