Duurzaamheid

Posted by .

DUURZAAMHEID

 Colzaco en koolzaad dragen op diverse manieren bij aan duurzaamheid.

bijenstand

Het duurzame karakter van koolzaadolie blijkt onder andere uit de positieve bijdrage van koolzaadteelt aan de bijenstand in Nederland. Na een lange winter komen de bijen aan de benodigde energie door het vroegbloeiende koolzaad.

De bijenstand in Nederland en de slechte status hiervan is een zeer actueel thema. Immers als er geen bijen zouden zijn zouden we na verloop van tijd geen voedsel meer hebben.

gezondheid en co2 footprint

Koolzaadolie heeft een aantal gezonde eigenschappen die een positieve invloed hebben op de gezondheid. Het is van nature zeer rijk aan omega 3 vetzuren en heeft het laagste percentage verzadigde vetzuren van alle plantaardige oliën. De koolzaadolie die wordt gemaakt van de in Nederland geteelde koolzaad wordt alleen in Nederland verkocht. Dit betekent weinig ‘foodmiles’ en levert daardoor een bijdrage aan duurzaamheid.

verbetering rendement volggewas

Naast de bodemverbetering zorgt koolzaad er tevens voor dat het rendement van het volggewas wordt verbetert. Duits onderzoek heeft uitgewezen dat het gewas dat na koolzaad wordt geteeld ca. 10% meer opbrengst geeft.

bodemverbetering

De teelt van koolzaad draagt bij aan het verbeteren van de structuur van de bodem. Door de diepe beworteling (koolzaad heeft een penwortel) wordt er voldoende water en lucht in de bodem opgeslagen waardoor het bodemleven actief kan blijven. Omdat koolzaad in de herfst wordt gezaaid kan het gewas de aanwezige stikstof die in de bodem aanwezig is nog opnemen en zal er minder stikstof uitspoelen naar het grondwater. Ook zorgt het voor bodembedekking in de winter wat weer erosie tegen gaat.

Comments are closed.