Stro

Posted by .

STRO

Het stro van koolzaad kan goed benut worden als bodembedekker in stallen. Door het stro te hakselen op 3 tot 6 cm lengte, of te malen tot een grootte van 0,5 tot 5 cm is het goed te gebruiken in rundvee- en paardenstallen. Koolzaadstro neemt snel en veel ammoniak en vocht op. Naast de goede werking van deze strosoort blijkt dat de koeien ook het liefst in een bed van koolzaadstro liggen. De Animal Sciences Group onderzocht verschillende strooiseltypen waarbij de veestapel keuze had uit het soort ligbed. De ligboxen met koolzaadstro waren altijd bezet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.