Zaaien

Posted by .

ZAAIEN

Koolzaad heeft een penwortel en gedijt goed op een bodem van goede structuur en waterdoorlaatbaarheid. Slechte afwatering en een ploegzool hebben een negatieve invloed op het resultaat evenals een bodem met veel onkruidzaden en wortelonkruiden. De hoogste opbrengsten worden gehaald op rijke gronden met een goede structuur zoals kleigronden en gescheurd grasland. Koolzaad kan zowel op kleigronden als op leemgrond en goed vochthoudende zandgronden geteeld worden. Op laatstgenoemde gronden rijpt het gewas vaak wel eerder af met fijner zaad tot gevolg.

het zaaibed

  • Een fijn zaaibed (te vergelijken met het zaaibed voor suikerbieten) met een diepte van 2 tot 6 centimeter.
  • Zaaien op 1 á 2 centimeter diepte.
  • Bij voorkeur een pH vanaf 6,5 op kleigronden en 5,7 op zandgronden.
  • De gevoeligheid voor knolvoet maakt een goede kalktoestand noodzakelijk.

ontwikkeling van winterkoolzaad

Voor een goede opbrengst moet winterkoolzaad al voor de winter voldoende ontwikkeld zijn. Dit houdt in dat:

  • De penwortel een doorsnede heeft van 8 tot 10 mm.
  • De wortellengte circa 30 centimeter is.
  • De plant geen stengelstrekking vertoond.
  • De plant 8 tot 10 groeikrachtige bladeren heeft.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.