Oogsten

Posted by .

OOGSTEN

Koolzaad kan op twee manieren geoogst worden. De meeste Nederlandse telers dorsen het koolzaad direct van stam met een maaidorser. Zwadmaaien is een minder gangbare oogstmethode waarbij het gewas eerst gemaaid wordt en daarna opgeraapt voor het dorsen. Bij het oogsten op stam kan het gewas iets langer doorrijpen en een hoger oliegehalte bereiken. Het oogsten op stam gebeurt in één werkgang. Hiervoor moet de maaidorser uitgerust worden met een speciaal maaibord geschikt voor koolzaad. Dit bord moet aan één van de voorzijden een verticale maaibalk (kantmes) van ca. 1,25 m lang hebben om zaadverliezen te beperken.

Wanneer het gewas na afrijping te lang op het veld blijft staan, kan tijdens het maaidorsen meer zaadverlies optreden doordat het lange koolzaadgewas moeilijk door de vijzel wordt gepakt. De haspel moet het gewas neerdrukken, om te voorkomen dat het rechtop voor de vijzel staat. Bij het oogsten moeten de haspellatten even snel achterwaarts bewegen als de machine vooruit rijdt en de tanden moeten verticaal staan. De haspel raakt het gewas dan direct na het afmaaien. Door een hoge stoppellengte te hanteren en het toerental van de haspel juist af te stellen, kan het zaadverlies beperkt worden.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.