Gewasbescherming

Posted by .

GEWASBESCHERMING

De bescherming van winterkoolzaad tegen onkruiden vindt in de herfst plaats. In het voorjaar worden kleine onkruiden gemakkelijk door het snel groeiende gewas onderdrukt. Eenjarige grassen en graanopslag kunnen algemeen goed worden bestreden.

Eenjarige dicotyle onkruiden worden bestreden door een behandeling vlak na de zaai en/of in het tweeblad-stadium. Tweezaadlobbige wortelonkruiden kunnen in koolzaad moeilijk worden bestreden. Voor de bescherming van het koolzaad zijn verschillende middelen erkend, die zowel kort na zaaien als na opkomst van het gewas kunnen worden toegepast.

De volgende organismen kunnen het koolzaad beschadigen en daardoor de zaadopbrengst negatief beïnvloeden:

  • Kiem- en bodemschimmels
  • Insecten
  • Bladschimmels
  • Slakken
  • Aaltjes

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.