Rendement uit koolzaad

Posted by .

RENDEMENT UIT KOOLZAAD

 Colzaco heeft, in samenwerking met LTO Noord, door LTO Noord Projecten een projectplan laten opstellen. Dit plan werd gefinancierd door Provincie Overijssel, het Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw en Colzaco.

Het project ‘Rendement uit koolzaad’ is eind 2006 van start gegaan en medio 2009 afgerond. De doelstelling van het project was een duurzame economische grondslag te leggen onder de koolzaadteelt in Oost Nederland door een nadere invulling te geven aan een keten- en marktaanpak door koolzaadtelers. De aanpak was gebaseerd op de strategie van Colzaco; de handen ineenslaan en gezamenlijk als telers koolzaad produceren, laten verwerken en de (bij)producten verhandelen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Dit werd gedaan door: 

  • De uitvoer van een marktonderzoek voor de gezamenlijke verwerking van koolzaad, de verhandeling van koolzaadolie, koolzaadkoek en –stro
  • Het tot stand brengen van samenwerking tussen de koolzaadvereniging en ketenpartijen

Voor de uitvoering van het project waren drie werkgroepen actief. De werkgroep non-food (olie voor energie), de werkgroep food (olie voor voedsel) en de werkgroep koek. Deze drie werkgroepen bepaalden afzonderlijk de markt voor de verschillende producten van koolzaad. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.