Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr.21

Vanuit het bestuur

  1. Op 21 april is er een bijeenkomst geweest bij het demo veld. Het was een leerzame morgen waarbij onze Duitse collega’s de aanwezigen geïnformeerd hebben over de bemesting en gewasbescherming in koolzaad.
  2. Op 29 april heeft Colzaco de eerste  zes ramenkast aangeboden aan een imkervereniging. Vorig jaar heeft Colzaco samen met Verstegen Spices & Sauses uit Rotterdam en het Foodatelier uit Enschede een donatie gedaan aan de Ned. Bijenvereniging met als doel om beginnende imkers enthousiast te maken voor het volgen van een bijencursus. Vele beginnende imkers hebben we blij kunnen maken met een kast.
  3.  Op de Algemene ledenvergadering hebben wij aandacht besteed aan het 5-jarig bestaan van Colzaco. In een presentatie is de ontwikkeling van 5 jaar Colzaco in beeld gebracht en zijn de resultaten weergegeven. Ook zijn op de ALV de jaarcijfers besproken en goedgekeurd.
  4. Op de ALV is ook Bennie Kappert uit Diepenveen gekozen als bestuurslid. Bennie is penningmeester geworden  van de vereniging.
  5. De prijzen van koolzaad zijn op dit moment hoog en de opbrengst verwachtingen lijken goed.
    Ook zien wij een stijging van de verkoop van de koolzaadolie, m.a.w. we gaan een mooie toekomst tegemoet.

Oogst van het koolzaad.
Om te beginnen met de oogst is het zaak zo min mogelijk verliezen te realiseren. Een goed afgestelde combine en geduld zijn hierbij belangrijk. De middelste en onderste hauwen bevatten het meeste zaad. De bovenste houwen mogen wit zijn door korreluitval, dit geeft ca 2% verlies, dit lijkt erg veel maar word ruimschoots goed gemaakt door met name de onderste houwen. Deze bevatten het meeste zaad. Wacht dus met oogsten tot dat de onderste houwen rijp zijn. Twijfelt u aan de rijpheid van uw gewas neem dan een representatief monster en test het eerst. Van een goed afgerijpt gewas zijn de zaden donker van kleur, teveel lichte kleuren betekent dat het gewas nog niet voldoende is afgerijpt, zie onderstaand tabel.  Iedereen zal hierbij zijn eigen ervaring in combinatie met het weer de beste keuze proberen te maken om het optimale oogstmoment te kiezen. Probeer te oogsten met een vochtpercentage van 9% of lager.

Uitzaai koolzaad
Overweegt u koolzaad te gaan zaaien voor het komend seizoen  informeer dan eens bij uw voorlichter welke rassen voor u interessant kunnen zijn. Koolzaadteelt geeft een goede bodemstructuur en het volgewas levert 10% meeropbrengst. Daarnaast zijn de bloeiende velden in het voorjaar een ware landschapsbeleving wat goed is voor de inmago van de Landbouw.