koolzaad historie

Koolzaad (Brassica napus) is een eenjarige plant met gele bloemen die sinds kort weer in Nederland wordt verbouwd.

Halverwege de twintigste eeuw werd in Nederland, met name in Groningen, maar liefst 30.000 hectare verbouwd. De inpoldering van de Flevopolder maakte het gewas ook in die streek populair vanwege de positieve invloed van het koolzaad op de bodemstructuur.

Door het toenemende gebruik van fossiele brandstof verloor koolzaad bij veel ondernemers zijn plaats in het teeltplan. De hernieuwde belangstelling voor koolzaad wordt voor een groot deel veroorzaakt door de mogelijkheid om koolzaad te benutten voor biobrandstof.

Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat in 2010 ruim 2600 hectare met koolzaad is geteeld, waarvan 548 hectare in Oost-Nederland. De voorlopige cijfers 2011 koen uit op 1969 hectare, waarvan 501 hectare in Oost Nederland.

De voorlopige cijfers 2007 komen uit op 3400 hectare (3088 hectare winterkoolzaad en 252 hectare zomerkoolzaad). In Oost-Nederland verbouwden de telers in 2007 circa 650 hectare van het geelgekleurde gewas. Meer cijfers over de koolzaadteelt in Oost-Nederland staan in de resultaten van de enquête die in het kader van het project ‘Rendement uit Koolzaad’ samen met ForFarmers is uitgevoerd.

Bekijk hier meer cijfers over de oppervlakte koolzaad in Oost Nederland.

Koolzaad