Gewasbescherming

De bescherming van winterkoolzaad tegen onkruiden vindt in de herfst plaats.

In het voorjaar worden kleine onkruiden gemakkelijk door het snel groeiende gewas onderdrukt. Eenjarige grassen en graanopslag kunnen algemeen goed worden bestreden.

Eenjarige dicotyle onkruiden worden bestreden door een bespuiting vlak na de zaai en/of in het tweeblad-stadium. Tweezaadlobbige wortelonkruiden kunnen in koolzaad chemisch moeilijk worden bestreden.

Voor de bestrijding van onkruiden in koolzaad zijn verschillende chemische middelen erkend, die zowel kort na zaaien als na opkomst van het gewas kunnen worden toegepast.

De volgende organismen kunnen het koolzaad beschadigen en daardoor de zaadopbrengst negatief beïnvloeden:

  • Kiem- en bodemschimmels
  • Insecten
  • Schimmels
  • Slakken
  • Aaltjes