Lid worden

Colzaco richt zich voor haar leden op regionale teelt, verwerking en afzet van koolzaad uit Oost-Nederland.

Jaarlijks stelt de Algemene Ledenvergadering de contributie voor het volgende jaar vast. In 2010 en 2011 betaalden de leden 30 euro per jaar. Deze contributie wordt benut voor het in stand houden van de vereniging, en organiseren van ledenbijeenkomsten en het uitvoeren van activiteiten voor de leden om de missie van de vereniging te realiseren.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Antoon Kleverkamp, secretaris van Colzaco, via telefoonnummer 06 – 20 41 67 74 of per e-mail op a.kleverkamp@agroweb.nl